ŞİRKETLER     |    AR-GE Merkezi
   AR-GE Merkezi

AR-GE Merkezi

PRO-SMH firması inovasyon ve var olan ürünlerin daha ileriye götürülmesi kapsamında geliştirmeler için bütçesinden önemli bir pay ayırmaktadır. Ayrıca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile AR-GE Merkezi olma gururuna eriştik. İlaveten Almanya ve diğer ülke akademisyenleri ve enstitüleri ile yakın iş birliklerimiz devam etmektedir. Kontrol ve izlenebilirlik teknolojileri alanında hali hazırda önemli gelişmeler ve Ultrasonik ve Plazma teknolojileri ile çeşitli faydalı uygulamalarda başarılar elde ettik.


   AR-GE Merkezi

Enter a search term